Vill du veta mer om rapportering till Försäkringskassan?

Funderar du på detta med rapportering till Försäkringskassan? Om du vill, läs mer om rapportering till försäkringskassan. Det som det handlar om, är att om det på arbetet sker ett tillbud, en olycka eller en skada, så är detta något som ska rapporteras till rätt instanser. Man behöver alltså meddela Försäkringskassan om detta samt göra en så kallad tillbudshantering. För att göra detta så enkelt som möjligt, så är det smart att använda dig av en app, som Axintor tagit fram. Den gör att det är enkelt att snabbt rapportera om det som skett. Om det sker ett tillbud, alltså något som gick bra, men hade kunnat bli till en olycka, så måste detta anmälas till både Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.

Enkelt sätt att rapportera till Försäkringskassan

Allt för många arbetsplatser brister i sin rapportering till Försäkringskassan. Oftast beror det på att de inte vet hur de ska göra eller att det är för krångligt. Men det går att göra det enkelt! Det genom att satsa på att skaffa den app som Axintor har. De har ett system som heter SafetyNet, som kan ha en eller flera moduler med olika saker. Den går även att integrera med de berörda myndigheter som ska ha rapportering av tillbud. Systemet går även att använda tillsammans med annat. Det går att ha den för att hantera ärende, löner, administration och så vidare. Om du vill veta mer om detta system och hur det kan användas för rapporteringar med mera, läs mer på deras hemsida, eller kontakta dem direkt så kan de berätta mer.